Juridines konsultacijos - Augida nekilnojamasis turtas
Juridines konsultacijos

UAB „Augida“ juristai teikia konsultacijas žemės į sklypų, pastatų ir kito nekilnojamojo turto:

  •  įsigijimo;
  •  perleidimo;
  •  nuomos;
  •  subnuomos;
  •  panaudos;
  •  daiktinių teisių nustatymo;
  •  investicijų į nekilnojamąjį turtą klausimais;
  •  kitais su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu bei disponavimu susijusiais klausimais.

„Augida“, teikdama teisines konsultacijas, rengia sutartis bei kitus dokumentus, susijusius su nekilnojamojo turto įsigijimu, perleidimu, nuoma bei kt., dalyvauja derybose dėl šių sandorių sudarymo bei įgyvendinimo.

„Augida“ naudojasi nekilnojamojo turto registro duomenų banko bazės bei centrinės hipotekos įstaigos duomenų bazės duomenimis. Tai leidžia gauti reikiamą informaciją apie klientus dominančio nekilnojamojo turto teisinį statusą, įskaitant informaciją apie nekilnojamojo turto savininkų įsipareigojimus, susijusius su disponavimu nekilnojamuoju turtu, apie turto hipoteką, areštą, kitus turto savininko teisių suvaržymus ir kitas registruojamas teises bei apsunkinimus.

Ši informacija sudaro prielaidas tinkamai atstovauti klientą ginant jo finansinius ir juridinius interesus.